pic

VERZEKERINGEN VOOR LANDGOEDEREN

Een landgoed bestaat uit een groot stuk grond van meerdere hectares met tuinen en landerijen. Op dit gebied staan vaak meerdere gebouwen, waaronder bijvoorbeeld een buitenplaats, landhuis of kasteel.

Het beheer van een landgoed neemt risico’s met zich mee. Is er op het landgoed een gebouw met horecabestemming of wordt een gebouw recreatief of privaat verhuurd? Afhankelijk van het het soort bestemming van het monumentaal huis en bijgebouwen, kunnen wij passende verzekeringen voor u afsluiten.

Naast de gebruikelijk opstal- en inventaris/inboedelverzekeringen behorende bij de gebouwen, kunt u daarnaast ook denken aan de volgende verzekeringen:

  • Milieuschadeverzekering. Hiermee bent u beschermd tegen de saneringskosten van bodem- of waterverontreiniging die bijvoorbeeld kunnen ontstaan door verontreinigd bluswater na een brand. Dergelijke kosten zijn namelijk niet gedekt onder een opstalverzekering.
  •  Verzekering voor werkmaterieel. Voor het onderhouden het omliggende grond , is werkmaterieel zoals trekker of zitmaaier noodzakelijk. Hiervoor zijn speciale verzekeringen die bij schade niet alleen de materiële kosten van het werkmaterieel vergoeden, maar waarbij ook letsel aan personen of schade aan eigen zaken gedekt zijn.
  • Collectieve Ongevallenverzekering. Het is mogelijk dat op uw buitenplaats werknemers en/of vrijwilligers werkzaam zijn. Het spreekt voor zich dat het niet te hopen is dat hen iets overkomt. U kunt zich voor ongevallen of overlijden verzekeren, mocht er onverhoopt een ongeval of overlijden te betreuren zijn. Indien uw werknemer/vrijwilliger geheel of gedeeltelijk blijvend invalide is als gevolg van een ongeval  tijdens zijn/haar werkzaamheden, dan krijgt hij/zij een lumpsumpuitkering. Indien er sprake is van overlijden, krijgt de nabestaande een bedrag vergoedt.
  • Aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven. Ingeval u aansprakelijk bent voor schade aan derden, biedt deze verzekering dekking. Er zijn verschillende dekkingen mogelijk. Wij adviseren u graag bij de meest passende variant.
  • Huis en kunst. Indien er bijzondere historische objecten en/of kunstvoorwerpen op het landgoed of in het historisch pand aanwezig zijn, is het raadzaam hier een speciale kunstverzekering voor af te sluiten.
  • In geval van evenementen en (tijdelijke) tentoonstellingen, kunnen wij u helpen met de juiste verzekeringen.

Laat u verzekeren door ZJHT

Wilt ook u uw verzekeringen onderbrengen bij ZJHT?

Neem contact op