pic

VERZEKERINGEN VOOR KASTELEN

Een kasteel is van oudsher een verdedigbare woning, zoals een burcht of slot, maar met de ontdekking van het buskruit werden kastelen regelmatig omgevormd tot lusthof of buitenplaats, waar de adel en rijke lui konden wonen. Het militaire aspect verdween daarmee naar de achtergrond. Tegenwoordig moeten kastelen vaak een functie hebben om in het enorme onderhoud te kunnen voorzien. Zij fungeren dan ook vaak als trouwlocatie, tentoonstellingsruimte, of kantoor.

Voor een kasteel is het belangrijk dat het zijn brandveiligheid en bouwtechnische veiligheid op orde heeft. Bij het aangaan van een verzekering zal er dan ook nauwkeurige inspectie plaatsvinden op bovengenoemde punten.

Bent u eigenaar van een kasteel of beheerder/rentmeester en wilt u eens met ons praten over het verzekeringspakket, neem dan contact met ons op

Laat u verzekeren door ZJHT

Wilt ook u uw verzekeringen onderbrengen bij ZJHT?

Neem contact op