Tarieven

Het is nog steeds binnen de dienstverlening op het gebied van verzekeringen gebruikelijk om te werken met een provisie betaling. ZJHT Risks & Insurance Specialists BV geeft u de keuze. We kunnen werken op uurtarief en crediteren u voor de provisie die in de premie zit gebouwd of wij houden de provisie die de verzekeraar ons betaald.

Om u een idee te geven van de verschillende percentages geven wij u hieronder een globaal overzicht.

Provisie schadeverzekeringen (particulieren en bedrijfsmatig)

Bij schadeverzekeringen ontvangen wij tussen de 7,5% en 25% provisie over de door u te betalen premie. De hoogte is afhankelijk van hoe arbeidsintensief het product is bij het tot stand komen van de verzekering.

Indicatie van de verschillende provisies per productsoort:

Aansprakelijkheidsverzekeringen:     15-20%

Kunstverzekering:                         10-20%

Autoverzekering:                          15-20%

Woonhuisverzekering:                    20-25%

Reisverzekering:                            20-25%

Ongevallenverzekering:                  15-20%

Verzuimverzekering:                       10%

Tarieven Arbeidsongeschiktheidsverzekering

Voor het afsluiten van een Arbeidsongeschiktheidsverzekering via ZJHT hanteren wij de volgende tarieven:

– Vrijblijvende Indicatieve Offerte: Gratis

– Gespecificeerde Offerte: €50,-

– Offerte en Begeleiding en Advies Aanvraag: €500,-

– Jaarlijkse prolongatie van de Arbeidsongeschiktheidsverzekering: €200,-

Tarieven Levens- en Inkomensverzekering

Afsluiten Jaarlijkse kosten
Afsluiten Fixed Fee Vervolgens          Beheer jaarlijks
Collectief Pensioen 2 tot 10 deelnemers € 1.500,- plus € 250 per deelnemer € 250 per deelnemer
11 tot 25 deelnemers € 2.500,- plus € 230 per deelnemer € 230 per deelnemer
25 tot 50 deelnemers € 3.500,- plus € 210 per deelnemer € 210 per deelnemer
> 50 deelnemers € 5.000,- plus € 200 per deelnemer € 200 per deelnemer
Er kan ook worden gekozen voor facturering op uurbasis. Uurtarief: € 150,- per uur
Afsluiten Jaarlijkse kosten
Individueel Pensioen 1 deelnemer uurtarief € 150,- € 250
DGA pensioen 1 deelnemer uurtarief € 150,- € 250
Individuele Lijfrente 1 deelnemer uurtarief € 150,- € 250
DGA lijfrente 1 deelnemer uurtarief € 150,- € 250
Banksparen 1 deelnemer uurtarief € 150,- uurtarief € 150,-
Advies / Uitzoeken
Pensioenaanspraken uurtarief excl. BTW uurtarief € 150,-
Jaarlijkse kosten
Arbeidsongeschiktheid offerte € 50
advisering aanvraag € 400 € 200
Schadebehandeling
Arbeidsongeschiktheid uurtarief excl. BTW € 100 x
op 1 leven op 2 levens
Overlijdensrisico- tot en met € 300.000 € 200 éénmalig € 300 éénmalig
verzekering € 300.001 t/m € 500.000 € 400 éénmalig € 600 éénmalig
€ 500.001 en hoger € 600 éénmalig € 900 éénmalig
 additionele beheerskosten voor polissen  > 1 miljoen  € 150 per jaar
Bezoek kilometervergoeding € 0,50 per kilometer bij fixed fee inclusief

Laat u verzekeren door ZJHT

Wilt ook u uw verzekeringen onderbrengen bij ZJHT?

Neem contact op