pic

Aansprakelijkheid

Bij het beheer van een landgoed kunnen zoals u weet velerlei partijen betrokken zijn. Bij materiële schade of personenschade aan derden loopt u het risico als bedrijf aansprakelijk te worden gesteld. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een bezoeker die letsel oploopt doordat een tak van een boom op zijn hoofd terecht komt. In dit soort gevallen is het voor alle partijen prettig als u kunt terugvallen op de Aansprakelijkheidsverzekering voor Bedrijven (AVB)

Mogelijk werken op uw landgoed een aantal werknemers en/of vrijwilligers. Schade van werknemers of vrijwilligers, opgelopen tijdens de werkzaamheden, zijn op een AVB veelal gedekt. Wordt schade aangebracht door een in het bedrijf werkzame persoon aan derden of brengen werknemers of vrijwilligers elkaar onderling schade toe, dan kan ook een dergelijke gebeurtenis gedekt zijn.

Indien u hierover graag meer wilt weten, neem dan gerust contact met ons op voor informatie of een vrijblijvend advies.


Deel dit
Share on Pinterest
Alle verzekeringen