pic

Opstallen

Voor al uw gebouwen of bijgebouwen is het raadzaam een opstalverzekering af te sluiten. Dan bent u verzekerd indien er schade ontstaat ten gevolge van bijvoorbeeld een storm, waterschade, etc. De dekking is afhankelijk van de dekkingsgraad waarvoor u kiest en deze is afhankelijk van hoeveel kosten u bij schade zelf voor rekening kunt en wilt nemen.

De opstal is het gebouw met alle toebehoren en schuren, schuttingen, omheiningen e.d. Alles wat vastzit aan het gebouw en je niet zomaar kunt weghalen zonder te beschadigen valt onder het gebouw. Alles wat je op kunt pakken en kunt meenemen, valt onder de inboedel. Tot de opstal behoren de onroerende zaken die naar hun aard en inrichting bestemd zijn om duurzaam ter plaatse te blijven. Sommige verzekeraars sluiten de fundamenten van een gebouw uit; deze kunnen in bepaalde gevallen wel apart worden bijverzekerd.

De waardemaatstaf die in principe bij gebouwen wordt gehanteerd, is de herbouwwaarde. Een landgoed met haar gebouwen kenmerkt zich veelal door de monumentale waarde ervan. Bij dergelijke opstallen kan de monumentale waarde worden meegenomen.

Bijgebouwen met een agrarische bestemming, zoals (historische) kassen of veeschuren, kunnen wij voor u onderbrengen bij speciale hiervoor bestemde agrarische verzekeringen.

VOORBEELD

Wat is verzekerd wanneer er sprake is van een lekkage in de keuken van het landgoed? De stenen keukenvloer moet worden opengebroken om de lekkage op te sporen. De oorzaak blijkt een kapotte waterleiding door slecht onderhoud. Alleen bij een extra uitgebreide inboedelverzekering en All risk-dekking zijn de kosten die gemoeid zijn om de lekkage op te sporen, de vloer open te breken en weer in originele staat terug te brengen vergoed. Een nieuwe waterleiding wordt niet vergoed; achterstallig onderhoud is niet verzekerbaar. Mocht er in een dergelijk geval schade zijn ontstaan aan de inboedel, dan kan dit op de uitgebreide inboedel en/of kunstverzekering worden geclaimd.

Indien u hierover meer informatie wenst, neemt u dan gerust contact op met een van ons.


Deel dit
Share on Pinterest
Alle verzekeringen