pic

Milieuschade

Op een landgoed kunnen milieuverontreinigende zaken aanwezig zijn, bijvoorbeeld ondergrondse tanks en olievaten, asbest in oude boerderijen, etc. Milieuschade kan ontstaan door lekkage, storm, door brand of verontreinigd bluswater. De bodem kan verontreinigend raken, asbest kan vrijkomen. De opruimingskosten na een dergelijke calamiteit zijn kostbaar. Een brandverzekering dekt uitsluitend de bovengrondse opruimingskosten, dus niet wat in het grondwater kan terechtkomen.

Deze kosten kunt u verzekeren door middel van een milieuschadeverzekering. Ook schade aan bezittingen, schade aan het bedrijf door milieuvervuiling of als u milieuschade veroorzaakt bij anderen kunt u verzekeren.

Uw premie hangt af van de situatie van uw landgoed, het verzekerd bedrag en of u deze verzekering combineert met andere verzekeringen. Voor meer informatie of een vrijblijvend advies, neem gerust contact op.


Deel dit
Share on Pinterest
Alle verzekeringen